کلاغی که در کسری از ثانیه یک هکتار گندم را خورد!

یکی از معتبرترین محصولات کشاورزی گندم دوروم خراسان می باشد که برای تهیه برخی محصولات مانند آرد گندم و یا سویق گندم از آن استفاده می کنند.

برای برخی از نانوایی های خصوصی خرید عمده گندم به صرفه تر از خرید آرد می باشد زیرا می توانند این گندم ها را با قیمتی پایینتر تهیه کنند.

برای کسب اطلاعات قیمت گندم دوروم نیازمند مراجعه به وب سایتهای این محصول می باشید که در برخی از نقاط کشور به صورت عمده صورت می گیرد.

در برخی از موارد فروش گندم دوروم در مزارع به صورت کیسه ای انجام می شود و سود بسیار کمی نصیب صاحبان زمین می شود.