پسری که با خوردن شکلات نوروز ترکمنستان به کما رفت

اخیراً غنی سازی شکلات نوروز ترکمنستان در کنار مدیریت محصولات جانبی صنایع غذایی مانند پوسته کاکائو به موضوع بسیار جالبی تبدیل شده است. پوسته کاکائو می تواند یک ماده خام عالی برای صنعت کاکائو باشد، هم به دلایل اقتصادی و هم به دلیل خواص عملکردی آنها.

در این تحقیق، ما از پوسته کاکائوی تصفیه نشده و تخلیه الکتریکی با ولتاژ بالا (HVED) در تولید شکلات استفاده کردیم. نسبت های مختلف توده کاکائو با پوسته های کاکائو جایگزین شد تا شکلات های تیره و شیری در آسیاب گلوله ای تولید شود.

علاوه بر این، شکلات تلخ با 15 درصد و شکلات شیری با 5 درصد پوسته برای تحقیقات بیشتر و بررسی تغییر ترکیب انتخاب شدند. رئولوژی، توزیع اندازه ذرات، سختی و رنگ برای تمام نمونه های تهیه شده تعیین شد. پوسته‌های کاکائوی تصفیه‌شده شکلات‌هایی با خواص فیزیکی پایین‌تری در مقایسه با شکلات‌هایی با پوسته‌های تصفیه‌نشده ارائه می‌کردند.

با این حال، برخی از جنبه های منفی مرتبط با پوسته کاکائو وجود دارد که باید قبل از استفاده از آنها در تولید مواد غذایی برطرف شود. برخی از آنها مایکوتوکسین ها، فلزات سنگین، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) و بار بالای میکروارگانیسم ها هستند.

HVED یک فناوری غیر حرارتی است که تخلیه های الکتریکی را مستقیماً در آبی که یک ماده در آن پراکنده شده است ایجاد می کند. در حال حاضر در کاهش بار میکروبی استفاده می شود و پتانسیل زیادی برای استفاده در درمان محصولات جانبی صنایع غذایی نشان می دهد.

در طی درمان HVED، رادیکال‌های مختلف و اشعه ماوراء بنفش تولید می‌شوند که باعث غیرفعال شدن میکروبی و تخریب غشای میکروارگانیسم‌ها می‌شوند. علاوه بر این، رادیکال ها می توانند با فلزات سنگین واکنش دهند و آنها را به اشکال نامحلول تبدیل کنند که به راحتی حذف می شوند.

با توجه به دانش نویسندگان، پوسته کاکائو به دلیل ساختار درشت و آلاینده های ذکر شده در بالا، هنوز در تولید شکلات استفاده نشده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر کاکائو بود