پزشکی که با استفاده از تجهیزات پزشکی یاسوج مرده ها را زنده می کند

بیمارستان‌ها یا مؤسسات پزشکی بزرگ و متوسط، الزامات سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت کل فرآیند دارایی‌های تجهیزات پزشکی یاسوج مختلف، به‌ویژه برای مدیریت، نگهداری و نظارت بر تجهیزات پزشکی بالینی بزرگ دارند. بخش مدیریت و بخش کاربری نیاز به دانستن بسیاری از اطلاعات تجهیزات از ابتدای نمایش تدارکات از جمله اصل و عملکرد تجهیزات، صحنه ها و ابعاد مناسب دارند.

سیستم مدیریت باید این اطلاعات را از ابتدا جمع آوری و ثبت کند تا به مدیران کمک کند از آن در برنامه های تدارکات، ترتیب تدارکات، نصب و راه اندازی، نگهداری و تجزیه و تحلیل سود استفاده کنند.

بخش کنترل حسی و بخش اورژانس می توانند وضعیت عملکرد و نگهداری تجهیزات و توزیع دارایی ها را برای اولین بار درک کنند و به سرعت و با دقت وضعیت عملکرد و نگهداری تجهیزات را درک کنند تا ارزیابی کنند که آیا تجهیزات باعث آسیب به بیماران و اپراتورها می شود یا خیر.

یا اینکه آیا خطر عفونت وجود دارد. کارکنان بخش باید توزیع تجهیزات کلیدی امداد و نجات را درک کنند، بتوانند مکان دقیق تجهیزات کمک های اولیه را درک کنند، و منطقی بودن چیدمان و راحتی دسترسی را تجزیه و تحلیل و در نظر بگیرند.

وضعیت تعمیر و نگهداری، کیفیت خدمات، وضعیت دارایی و اطلاعات مکان در سیستم مدیریت تجهیزات می‌تواند به بخش‌های مدیریت و استفاده از بخش‌ها برای ارائه سریع پیشنهادات اصلاح و بهینه‌سازی، رفع نیازهای بالینی و تضمین کیفیت و ایمنی پزشکی کمک کند.

مدیریت تجهیزات پزشکی شامل کل فرآیند تهیه، تحویل، پذیرش، ذخیره سازی، ثبت، استفاده، نگهداری روزانه و اسقاط تجهیزات است. این یک فرآیند پیچیده است و مشکلات مختلفی به طور اجتناب ناپذیری در فرآیند مدیریت رخ می دهد.

موقعیت یابی تجهیزات، ردیابی، نگهداری، تجزیه و تحلیل و پرس و جو . تقاضای کاربر سیستم توصیه خدمات نگهداری تجهیزات پزشکی حل مشکل عیب است و سیستم باید در نهایت راه حلی ارائه دهد. علاوه بر این، پارامترهای مختلف خطای سیستم ماهیت حرفه ای دارند.