جوراب ژله ای ترک پا از درد های استخوانی پا جلوگیری می کند

جوراب ژله ای ترک می تواند خواص اصطکاک را در رابط کف پا تغییر دهد. پوشیدن جوراب به حفظ دمای بدن و مدیریت سطح هیدراتاسیون پوست پا کمک می کند. علاوه بر عملکردهای حفاظتی فیزیولوژیکی بدن، جوراب ها ممکن است با کاهش اصطکاک بین پاها و کفی، خطر ایجاد تاول را کاهش دهند.

با این حال، اصطکاک بسیار کم در سطح مشترک می تواند باعث لغزش روی کفی شود، که نشان می دهد خواص اصطکاک مناسب برای جلوگیری از افتادن در زندگی روزمره و جلوگیری از کاهش عملکرد در ورزش به دلیل درد ناشی از تاول بسیار مهم است.

جوراب‌ها می‌توانند اصطکاک پوست پا را در برابر قسمت‌های داخلی و خارجی جوراب‌ها در برابر کفی کفش ایجاد کنند، اما اندازه‌گیری اصطکاک آن‌ها به دلیل نامرئی بودن رابط‌ها چالش‌برانگیز بوده است. قسمت بیرونی کفش که پا را احاطه کرده است از مشاهده حرکت پا بر روی کفی کفش جلوگیری می کند.

یکی از روش‌های غیرمستقیم تخمین خواص اصطکاکی، استفاده از آزمایش‌کننده‌های مکانیکی بود که شامل اندازه خاصی از پارچه نمونه و شرکت‌کنندگان انسانی بود. با این حال، کشش پارچه روی تسترها ممکن است کشش جوراب ناشی از کشش را در شرایط جوراب پوشیدن واقعی نشان ندهد.

علاوه بر این، این روش اغلب به استخدام شرکت‌کنندگان انسانی و ارائه یک جلسه تمرین برای تسلط بر تولید نیروی مناسب توسط پا بر روی سطح پارچه‌های نمونه نیاز دارد، که ممکن است باعث تلاش‌های قابل‌توجهی برای انجام آزمایش شود و نتایج در معرض تغییرات انسانی قرار گیرد. بنابراین، نیاز به توسعه یک روش کارآمد در زمان وجود داشته است که اندازه‌گیری خواص اصطکاک را در شرایط پوشیدن جوراب بدون دخالت انسان‌ها ممکن می‌سازد.

کشش جوراب و تنوع انسانی می تواند عوامل مهمی باشد که باید در هنگام اندازه گیری خواص اصطکاکی جوراب در نظر گرفته شود. وقتی جوراب می پوشیم، جوراب کشیده می شود و در امتداد شکل پا کاملاً در تماس است.

برای تقلید از کشش ناشی از کشش، اندازه مشخصی از پارچه کشیده شد و سپس در تسترهای مکانیکی آویزان شد، اما مشخص نبود که سطوح پیش تنش تا چه حد به تنش واقعی در شرایط جوراب پوشیدن نزدیک است.

مطالعات قبلی نشان داده‌اند که مقادیر پیش تنش می‌تواند باعث تغییر در مقادیر COF در رابط‌های تماس شود. مقادیر COF با افزایش مقادیر پیش تنش پارچه‌های آزمایشی افزایش یافت، که نشان می‌دهد که اندازه‌گیری‌های اصطکاک در دنیای واقعی بیشتر باید شامل کشش رخ‌داده در شرایط پوشیدن جوراب باشد.