تجهیزات پزشکی زیبایی علت اصلی شیوع کرونا شد

کتابچه راهنمای عملیات نه تنها برای کاربران تجهیزات بلکه برای تکنسین های تجهیزات پزشکی زیبایی که نیاز به درک جزئیات استفاده از تجهیزات مورد استفاده در فعالیت های بالینی دارند نیز ارزشمند است. دفترچه راهنمای سرویس شامل بازرسی، نگهداری پیشگیرانه، تعمیرات و کالیبراسیون می شود.

متأسفانه، راهنمای عملکرد و خدمات همیشه در دسترس نیست یا به زبان تکنسین های تجهیزات است. بنابراین لازم است واحد مهندسی تجهیزات پزشکی نسبت به دسترسی به این کتابچه ها اقدام کند. برای تجهیزات جدید، مهم است که این دفترچه ها بخشی از قرارداد خرید باشد.

مشکل دوم کمبود تجهیزات برای ارائه خدمات و نبود سیستم مشخص برای تعیین نواقص و کفایت تجهیزات در ارائه خدمات است. بیمارستان ها باید تجهیزات پزشکی مورد نیاز کارکنان را برای ارائه سطح قابل قبولی از مراقبت از بیمار در صورت نیاز فراهم کنند.

این شامل مدیریت مالی برای تامین هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات و همچنین ساخت تجهیزات تا حد امکان کارآمد و موثر است. بنابراین، بیمارستان‌ها به مکانیزمی نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود که تجهیزات پزشکی متناسب با نیازهای آنها است.

شناسایی و اولویت بندی شده است، و همچنین اطمینان حاصل شد که تصمیمات در مورد خرید، نگهداری، استفاده و جایگزینی تجهیزات بر اساس اطلاعات کامل و قابل اعتماد اتخاذ می شود.

مشکل سوم، نبود فهرست مشخصی از تجهیزات حیاتی در بیمارستان برای اولویت بندی تجهیزات است. تطبیق دقیق بین حجم کاری تجهیزات بیمارستانی و پرسنلی که کار را انجام می دهند نادر است. بنابراین، بهتر است به جای برنامه ریزی برای بازرسی و نگهداری کلیه تجهیزات، تجهیزاتی را که در مراکز بهداشتی درمانی برای بازرسی، نگهداری و برنامه ریزی با اولویت کار بیشترین اهمیت را دارند، شناسایی کنید.

مشکل چهارم کمبود یا ناقص بودن برنامه از کار انداختن تجهیزات است. بیمارستان ها مسئول اطمینان از اینکه تجهیزات کافی هستند و به طور موثر و ایمن استفاده می شوند، هستند. حذف تجهیزات یکی از مهمترین بخش های مدیریت تجهیزات پزشکی است.

عمر مفید تجهیزات باید در موجودی ثبت شده تجهیزات پزشکی نگهداری شود و باید به طور مرتب بر اساس سوابق استفاده، نگهداری و تعمیر مورد بررسی قرار گیرد تا بفهمیم آیا نیاز به تنظیم عمر مفید است یا خیر.

نگهداری بیش از حد یا نامنظم ممکن است عمر مفید تجهیزات را کاهش دهد یا استفاده محدود از تجهیزات را برای عمر مفید افزایش دهد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.