با خوردن نمک رنگی معدنی سنگ کیسه صفرا خود را از بین ببرید

نمک رنگی معدنی برای سلامت انسان و حیوانات ضروری است. نمک رنگی سفره ای که به طور جهانی به عنوان چاشنی استفاده می شود، دانه ریز و خلوص بالایی دارد. برای اطمینان از اینکه این ماده رطوبت سنجی هنگام قرار گرفتن در اتمسفر به صورت آزاد باقی می ماند، مقادیر کمی آلومینوسیلیکات سدیم، تری کلسیم فسفات یا سیلیکات منیزیم اضافه می شود.

نمک رنگی یددار یعنی نمک رنگیی که مقادیر کمی یدید پتاسیم به آن اضافه شده است به طور گسترده در مناطقی که ید در رژیم غذایی کم است استفاده می شود، کمبودی که می تواند باعث تورم غده تیروئید شود که معمولا گواتر نامیده می شود. دام ها نیز به نمک رنگی نیاز دارند. اغلب در بلوک های جامد در دسترس است.

صنایع بسته بندی گوشت، سوسیس سازی، پخت ماهی و صنایع غذایی از نمک رنگی به عنوان نگهدارنده یا چاشنی یا هر دو استفاده می کنند. برای درمان و نگهداری پوست و به عنوان آب نمک رنگی برای سرد کردن استفاده می شود.

نمک رنگی، در شیمی، ماده ای است که از واکنش یک اسید با یک باز تولید می شود. نمک رنگی از یون مثبت (کاتیون) یک باز و یون منفی (آنیون) یک اسید تشکیل شده است. واکنش بین اسید و باز واکنش خنثی سازی نامیده می شود.

اصطلاح نمک رنگی همچنین برای اشاره به نمک رنگی معمولی خوراکی یا کلرید سدیم استفاده می شود. هنگامی که در محلول یا حالت مذاب، اکثر نمک رنگی ها به طور کامل به یون های دارای بار منفی و مثبت تجزیه می شوند و الکترولیت های خوبی (رسانای الکتریسیته) هستند.

بدن انسان میزان سدیم موجود در آن را تنظیم می کند. اگر سطح آن خیلی بالا باشد، تشنه می شویم و می نوشیم و کلیه ها روند خلاص شدن از شر آن را تسریع می کنند. سدیم بیش از حد با سنگ کلیه، فشار خون بالا و بیماری های قلبی عروقی مرتبط است.